Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Sevilay USLU DİVANOĞLU (Aksaray Üniversitesi)

Prof. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Volkan Recai ÇETİN (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Mutlu Başaran ÖZTÜRK (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Onur Emre KOCAÖZ (Aksaray Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Tarık YILMAZ (Aksaray Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayfer ŞAHİN (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)

Doç. Dr. Maksut YİĞİTBAŞ (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)

Doç. Dr. Bilsen Şerife ÖZDEMİR (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Can Eyüp ÇEKİÇ (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Buket ÖZOĞLU (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)