Tam Metin Bildiri Kabul

Değerli Katılımcılarımız, Kongremizin sonunda bildiri tam metin kitabı basılmayacaktır. Ancak bildirilerinizi aşağıdaki dergilerde yayımlatabilirsiniz. Dergilerin yazım kurallarına ve makale şablonlarına uygun olarak hazırlayacağınız makalelerinizi aşağıda linkleri verilen dergilere gönderdiğinizde çalışmalarınız, hakem değerlendirme sürecinden geçtikten sonra yayımlanabilecektir.

 

Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda en az iki kez yayımlanan uluslararası bilimsel, akademik ve hakemli bir dergi olup, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı şeklinde yayımlanır.
Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sosyal Bilimler alanında özgün ve çeviri makalelerin yanında kitap tanıtımı, editöre mektup, özet ile sempozyum ve konferans tanıtımlarını içerir. Bu alanlarla ilgilenen tüm araştırmacılara açık olan dergide, söz konusu alanlar dışındaki araştırmaların yayımlanmasına editörler kurulu karar verir. Bütün çalışmalar, çevrimiçi olarak sunulur ve gönderilen tüm çalışmalar, editörler kurulunun onayından geçerek yayımlanır. Gönderilen yazılar, ulusal ve uluslararası geçerli bilimsel araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olmalıdır.
Yayımlanan yazıların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir ve Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ni bağlamaz. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup diğer dillerdeki araştırmaların yayımlanmasına editörler kurulu karar verir

 

Erişim Adresi: http://aseddergi.aksaray.edu.tr/tr/

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından çıkarılan, çeşitli konularda özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel makalelerin yayınlandığı bilimsel, hakemli, açık erişimli bir elektronik dergidir. Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi 2009 yılından bu yana yayınlanmaktadır. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'nde yayınlanan özgün bilimsel çalışmalara Dijital Nesne Tanımlayıcı (DOI) numarası verilmektedir. 

 

Erişim Adresi: http://aksarayiibd.aksaray.edu.tr/tr/

Dergimize çalışma gönderirken Telif Hakkı Devir Formu, etik kurul onayı gerektiren çalışmalar için Etik Kurul Onay Belgesi çalışma ile birlikte yüklenmelidir. Yüklenen çalışmanın iThenticate benzerlik oranı en fazla % 15 olmalıdır. Ayrıca çalışma gönderirken yazar isimleri ve bilgileri eklenmemelidir. Çalışma yayın sürecine kabul edilirse ayrıca eklemeniz istenecektir

 

Erişim Adresi: http://aid.aksaray.edu.tr/tr/

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, yılda iki sayı yayımlanan uluslararası, hakemli bir dergidir. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi’nde, eğitim alanıyla ilgili özgün araştırma makalelerine ve alanyazını kapsamlı bir biçimde değerlendiren derleme çalışmalarına yer verilecektir.

Dergimizin amacı, eğitim ve alan eğitimi alanında görev yapan akademisyen, öğretmen ve ilgili alanlarda lisansüstü öğrenim yapan öğrencilerin hem kendi aralarında hem de politika belirleyicileri ve eğitimin diğer paydaşlarıyla bir araya gelerek, gelecek nesillere daha iyi bir eğitim olanağının sağlanabilmesi için yapılması gereken yenilikleri tartışabilecekleri, uluslararası bir platform oluşturmaktır. Her ne kadar eğitim alanında çok sayıda dergi olsa da, dergimizin alana yeni bir soluk getireceğini ve alana katkı sağlayacağını ümit ediyoruz.

 

Erişim Adresi: http://ihead.aksaray.edu.tr/tr/

Mütefekkir, Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak basılı ve online olarak yayınlanan, uluslararası bilimsel, akademik ve hakemli bir dergidir. Mütefekkir, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Mütefekkir, genelde dini araştırmalar (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din), özelde İslami ilimlerin her alanında yapılmış bilimsel çalışmaları yayınlar. Ayrıca bu alanlarla ilişkili olan Orta Doğu Çalışmaları, Osmanlı Çalışmaları, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi gibi uzmanlık alanlarındaki yazılar da yayımlanabilir.

 

Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/mutefekkir

  • Aksaray University Journal of Sport and Health Researches (ASUJSHR), is an international scientific and academic open-access e-journal published biannually online and mainly focusing on Sports and Health sciences.
  • ASUJSHR publishes original research articles and review articles that involve an integrative and comprehensive coverage of the latest developments in Sports and Health sciences.
  • All submissions are subject to the double-blind peer-review process. ASUJSHR publishes papers in Turkish and English languages. Processing and publishing are free of charge with the journal.
  • Original research and review articles in the following areas are highly welcome; Sports and Health Sciences, Training and Movement Sciences, Physical Education and Sports, Exercise Physiology, Sports and Health Technologies, Nutrition and Dietetics, Sports Management, Sport Psychology, Sports Tourism and Recreation, Sports for Disabled Individuals and related topics with Sports and Health Sciences.
  • Authors must provide the name of the ethical approval committee.
  • ORCID iD should be provided by the authors.

 

Erişim Adresi: http://asujshr.aksaray.edu.tr/tr/